Chức Năng của khoa

  • Khám và thực hiện các thủ thuật hủy thai, gắp thai, phá thai to, phá thai nội khoa, đặt vòng, tháo vòng, cấy que tránh thai.

  • tư vấn KHHGD và các biện pháp tránh thai

  • Tư vấn theo dõi chăm sóc khách hàng theo đúng quy trình

  • Tư vấn các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục

  • Tham gia đào tạo sinh viên Đại Học Y Hà Nội, Cao Đẳng Y Hà Nội và các lớp đào tạo

  • Tham gia nghiên cứu khoa học